Liên kết website
Quảng cáo

Các cơ quan - tổ chức của Viện KHXH Việt Nam

16/11/2012

Liên kết web

Danh sách các địa chỉ website của các cơ quan, tổ chức thuộc Viện KHXH Việt Nam

 

 

 

 

1   Link   Trung tâm Phân tích & dự báo
Trung tâm Phân tích và Dự báo, là cơ quan nghiên cứu trực thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, được thành lập theo Nghị định số 26/2004/NĐ-CP ngày 15/1/2005 của Chính phủ. 
Địa chỉ: Tầng 14, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-2730434
Fax: 84-4-2730477
733
2   Link   Viện Kinh tế Việt Nam
Viện Kinh tế Việt Nam thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam là Viện nghiên cứu cấp quốc gia được thành lập từ năm 1960 theo Quyết định số 037-TTg ngày 06 tháng 2 năm 1960 của Thủ tướng Chính phủ. Chức năng của Viện là nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế của Việt Nam nhằm giải quyết các vấn đề lý thuyết phát triển kinh tế và cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định chiến lược và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.
537
3   Link   Viện Kinh tế & Chính trị Thế giới
Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, có tên giao dịch quốc tế là: Institute of World Economics and Politics (IWEP). Chức năng của Viện là: Nghiên cứu cơ bản những vấn đề về kinh tế và chính trị thế giới nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách kinh tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt . Giảng dạy và đào tạo sau đại học chuyên ngành Kinh tế Thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế. Cung cấp dịch vụ tư vấn cho các tổ chức kinh tế Việt và nước ngoài trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại.
348
4   Link   Viện nghiên cứu châu Mỹ
Viện Nghiên cứu châu Mỹ (Vietnam Institute of American Studies – VIAS) là cơ quan nghiên cứu của chính phủ trực thuộc sự quản lý của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Nhiệm vụ của Viện là xây dựng và thúc đẩy nghiên cứu về Châu Mỹ ở Việt Nam.
385
5   Link   Viện nghiên cứu Châu Âu
Tiền thân của Viện Nghiên cứu Châu Âu là Trung tâm Nghiên cứu SNG và Đông Âu được thành lập theo quyết định số 466/TTg ngày 13 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ và đến tháng 8 năm 1998 được đổi tên thành Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu.
384
6  Link   Viện nghiên cứu Hán Nôm 408
  Các cơ quan - tổ chức của Viện KHXH Việt Nam   (6) 384

 

Các tin đã đưa ngày: