Liên kết website
Quảng cáo

LỄ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA VIỆN HLKHXH VN VÀ ỦY BAN DÂN TỘC (GIAI ĐOẠN 2016-2020)

04/04/2016
LỄ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA VIỆN HLKHXH VN VÀ ỦY BAN DÂN TỘC (GIAI ĐOẠN 2016-2020)

Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Dân tộc (giai đoạn 2016-2020)

 

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Dân tộc (giai đoạn 2016-2020) vào sáng ngày 30 tháng 3 năm 2016 tại Hội trường 3D, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.  Tham dự Lễ ký kết có các đại diện lãnh đạo của hai đơn vị. Về phía Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; cùng đại diện lãnh đạo các Ban chức năng và một số đơn vị trực thuộc. Về phía Ủy ban Dân tộc có TS. Phan Thanh Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng đại diện các vụ, đơn vị trực thuộc. PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, thay mặt Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giới thiệu khái quát về cơ cấu tổ chức Viện Hàn lâm và khẳng định, dân tộc, tộc người là chủ đề được tiến hành nghiên cứu ở nhiều viện chuyên ngành của Viện Hàn lâm. Trong những năm qua, kết quả nghiên cứu khoa học về các chủ đề nghiên cứu đó đã có nhiều đóng góp với Đảng và Nhà nước về những vấn đề quan trọng về dân tộc, tôn giáo cũng như sự hợp tác giữa các viện chuyên ngành và cá nhân các nhà khoa học của Viện Hàn lâm với Ủy ban Dân tộc về các chủ đề có liên quan đã được đánh giá cao. PGS.TS. Phạm Văn Đức nhấn mạnh, Lễ ký kết là một bước tiến quan trọng trong việc hợp tác giữa Viện Hàn lâm và Ủy ban Dân tộc, mở ra những triển vọng mới trong các lĩnh vực tư vấn chính sách, nghiên cứu và đào tạo.

Cũng tại buổi Lễ TS. Phan Thanh Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, thay mặt Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc; khẳng định sự quan tâm  Đảng và Nhà nước đối với các vấn đề về dân tộc. Thứ trưởng cũng đánh giá cao các kết quả nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng của Viện Hàn lâm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo ở vùng dân tộc: Chương trình Tây Nam Bộ,Chương trình Tây Nguyên, và một số những chương trình, đề tài trọng điểm. Thứ Trưởng Phan Thanh Hùng kỳ vọng sau khi  ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai bên cả Ủy ban Dân tộc và Viện Hàn lâm sẽ phát huy thế mạnh cũng như tiềm năng của mỗi bên để có được kết quả tốt đẹp hơn nữa trong tương lai.

Tại buổi Lễ ký kết hai bên đã thông qua Chương trình Phối hợp công tác giữa Ủy Ban Dân tộc và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2016 -2020. Chương trình phối hợp công tác giữa hai bên có 7 nội dung chính:

- Phối hợp trong hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học liên quan tới vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và chính sách dân tộc;

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, nhằm trao đổi kinh nghiệm, phối hợp xây dựng và phản biện các chính sách về dân tộc và miền núi;

- Tổ chức các chương trình bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, quản lý nhà nước về công tác dân tộc, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, tôn giáo...cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, đặc biệt là đội ngũ cán bộ ở cơ sở, cán bộ là người dân tộc thiểu số;

- Trao đổi, cung cấp thông tin tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học về dân tộc miền núi;

- Phối hợp trong xuất bản, trao đỏi các ấn phẩm khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, tuyên truyền của hai bên;

- Phối hợp chia sẻ thông tin đối ngoại nhằm tăng cường, mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp trong hoạt động thông tin, tuyên truyền, đấu tranh chống lại các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hào bình”, lwoij dụng các vấn đề dân tộc, nhân quyền để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá sự nghiệp xây dựng và phát triển đất
nước ta.

Trước khi buổi Lễ kết thúc, PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và TS. Phan Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Dân tộc (giai đoạn 2016-2020) và trao tặng những phần quà lưu niệm./. 

 

Kiều Quỳnh Anh

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam

Các tin đã đưa ngày:
Quảng cáo