Liên kết website
Quảng cáo

Tọa đàm khoa học "Nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế"

27/08/2015
Tọa đàm khoa học "Nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế"

      

      Ngày 27 tháng 8 năm 2015, tại Hà Nội, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Tọa đàm khoa học “Nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế”.
      Tham dự Tọa đàm có Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập tạp chí, các chuyên gia, nhà khoa học của Bộ ngành, Viện nghiên cứu, trường đại học ở trong nước. 
       Tọa đàm tập trung vào hai nội dung chính: (1) xác định các tiêu chuẩn quốc tế của tạp chí khoa học xã hội; (2) kinh nghiệm nâng cao chất lượng tạp chí khoa học xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế.
       Các đại biểu tham dự Tọa đàm đã thảo luận sâu một số chủ đề xoay quanh hai nội dung trên: 
       Thứ nhất, các tiêu chuẩn quốc tế của tạp chí khoa học xã hội.
        PGS.TS. Lê Quốc Hội, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội và TS. Vi Quang Thọ, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, cho rằng, có nhiều tiêu chuẩn quốc tế của tạp chí khoa học xã hội, song tựu trung có các tiêu chuẩn sau:
      + Nội dung khoa học của tạp chí: tạp chí đăng tải các bài báo khoa học; là diễn đàn khoa học được các nhà khoa học trong nước và quốc tế quan tâm;
      + Hội đồng Biên tập tạp chí: gồm các nhà khoa học trong nước và quốc tế, trong đó, các nhà khoa học quốc tế chiếm ít nhất 50% tổng số thành viên; các bài viết được thẩm định theo quy trình chặt chẽ;
      + Hình thức xuất bản tạp chí; tên bài viết, tên tác giả, tóm tắt, từ khóa, trình bày bài viết,...
      + Quy trình xuất bản tạp chí: nhận bài viết, thẩm định, biên tập,... xuất bản theo định kỳ.
       Thứ hai, kinh nghiệm nâng cao chất lượng tạp chí khoa học xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế.
         TS. Nguyễn Đình Hòa, Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Triết học chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng tạp chí khoa học xã hội trên hai phương diện: thẩm định bài viết và biên tập bài viết. Đây được xem là hai khâu then chốt để nâng cao chất lượng tạp chí khoa học xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế. PGS.TS. Lê Quốc Hội đưa ra những kinh nghiệm nâng cao chất lượng Tạp chí Kinh tế và Phát triển bản tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm: xây dựng chính sách xuất bản tạp chí; hội đồng biên tập; nâng cao chất lượng bài viết; thẩm định bài viết; sơ loại bài viết; và xây dựng nội dung trực tuyến.
       ThS. Trần Mạnh Tuấn, Viện Thông tin khoa học xã hội; ThS. Phùng Diệu Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin cho rằng, nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế là cần thiết trong bối cảnh hiện nay, song còn nhiều thách thức như: tài chính, quy trình thẩm định, xuất bản,...
        Phát biểu bế mạc Tọa đàm khoa học, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam khẳng định rằng, Tọa đàm khoa học có ý nghĩa quan trọng, đặt nền móng cốt yếu để xây dựng, nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam hiện nay. 
                                                                                  
                                                                                                                                                                                

Ngô Văn Vũ

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam

Các tin đã đưa ngày:
Quảng cáo